ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาควิชาความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านภาควิชาความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง

 สอบวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar