กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนเกี่ยวกับการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กำหนด เวลา สถานที่ และระเบียนกับการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัด สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เบตง แนบท้ายประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
กำหนดเวลา-และสถานที่.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar