ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน สอบภาคความรู้ความสามารถ(ภาค ข) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ณ ห้อง 316 อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar